Chính sách bảo hành

CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH

Đối với bảo hành sản phẩm
Quý khách có thể mang sản phẩm bị lỗi đến văn phòng/kho chúng tôi. Để được bảo hành, sản phẩm phải còn trong thời hạn bảo hành theo chính sách bảo hành của chúng tôi.
Khách hàng có thể mang sản phẩm đến địa chỉ sau để bảo hành:
Tên đơn vị: Công Ty TNHH Bảo Thạch Sài Gòn
Địa chỉ văn phòng/kho: 122/6B Thạnh Xuân 22, Phường Thạnh Xuân, Quận 12, TP.HCM
Điện thoại: 0918973131
Đối với việc bảo hành dịch vụ thi công
Chúng tôi sẽ đến công trình kiểm tra và xác định nguyên nhân trước khi xử lý.
Chính sách bảo hành áp dụng khi tiếp nhận sản phẩm bị lỗi còn trong thời hạn và điều kiện bảo hành. Chúng tôi sẽ kiểm tra và bảo hành hoặc đổi trả sản phẩm cho quý khách hàng.

Trả lời

0903777796