Chính sách bảo mật

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân

Nhằm đảm bảo an toàn cho website và bảo mật thông tin cho khách hàng khi liên hệ tại website: sonepoxybaothach.vn. Chính sách bảo mật thể hiện rõ cách chúng tôi tiếp nhận, sử dụng và chia sẻ thông tin khách hàng (trong trường hợp cấp thiết). Chính sách cũng sẽ giải thích mục đích để bảo mật thông tin khách hàng. Chính sách bảo mật thể hiện quyền lựa chọn của khách hàng khi sử dụng và chia sẻ thông tin của mình.

Bảo vệ dữ liệu cá nhân và gây dựng được niềm tin cho khách hàng là vấn đề rất quan trọng với công ty. Vì vậy, chúng tôi sẽ dùng tên và các thông tin khác liên quan đến bạn tuân thủ theo nội dung của chính sách bảo mật. Chúng tôi chỉ thu thập những thông tin cần thiết liên quan đến giao dịch mua bán.
1. Mục đích thu thập thông tin

Việc thu thập dữ liệu của website: sonepoxybaothach.vn sẽ giúp chúng tôi:

– Nắm bắt được các yêu cầu, mong muốn của khách hàng nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm .

– Giúp khách hàng cập nhật các thông tin chương trình khuyến mại, giảm giá do chúng tôi tổ chức sớm nhất.

– Hỗ trợ khách hàng khi có khiếu nại, ý kiến một cách nhanh nhất.

2. Phạm vi thu thập thông tin

– Họ và Tên

– Địa chỉ

– Email

– Điện thoại

– Nội dung cần liên hệ

3. Phạm vi sử dụng thông tin

Thông tin thu thập được chúng tôi sử dụng cho các mục đích sau:

– Giao hàng cho quý khách đã liên hệ mua hàng qua website: sonepoxybaothach.vn

– Thông báo về việc giao hàng và hỗ trợ cho khách hàng.

Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin khách hàng trừ những trường hợp cụ thể sau đây:
– Để bảo vệ sonepoxybaothach.vn và các bên thứ ba khác: Chúng tôi chỉ đưa ra thông tin tài khoản và những thông tin cá nhân khác khi tin chắc rằng việc đưa những thông tin đó là phù hợp với luật pháp, bảo vệ quyền lợi, tài sản của người sử dụng dịch vụ, của sonepoxybaothach.vn và các bên thứ ba khác.
– Theo yêu cầu pháp l‎ý từ một cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc khi chúng tôi tin rằng việc làm đó là cần thiết và phù hợp nhằm tuân theo các yêu cầu pháp l‎ý Nó chắc chắn không bao gồm việc bán, chia sẻ dẫn đến việc làm lộ thông tin cá nhân của khách hàng vì mục đích thương mại vi phạm những cam kết được đặt ra trong quy định Chính sách bảo mật thông tin khách hàng của chúng tôi.

4. Thời gian lưu trữ thông tin

Chúng tôi sẽ lưu trữ các thông tin cá nhân do khách hàng cung cấp trên các hệ thống nội bộ của chúng tôi trong quá trình cung cấp sản phẩm cho khách hàng, cho đến khi hoàn thành mục đích thu thập, hoặc khi khách hàng có yêu cầu hủy các thông tin đã cung cấp.

5. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Công ty cam kết bảo đảm an toàn thông tin cho quý khách hàng khi đăng ký thông tin cá nhân với chúng tôi. Chúng tôi cam kết không trao đổi mua bán thông tin khách hàng vì mục đích thương mại. Mọi sự chia sẻ và sử dụng thông tin khách hàng chúng tôi cam kết thực hiện theo chính sách bảo mật của chúng tôi. Chúng tôi cam kết sẽ khiến quý khách cảm thấy tin tưởng và hài lòng về bảo mật thông tin cá nhân khi tham gia và sử dụng website của công ty.

6. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin

Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin khách hàng vào những việc hoàn toàn chính đáng, được sự đồng ý chấp thuận của khách hàng. Tuyệt đối không cung cấp thông tin cho một bên thứ 3 nếu không được khách hàng đồng ý. Chỉ cung cấp thông tin của khách hàng khi nó có lợi với khách hàng và được sự cho phép của khách hàng. Nhưng chúng tôi vẫn sẻ phải cung cấp thông tin cho bên thứ 3 trong một số trường hợp sau:

– Được sự cho phép của khách hàng.

– Theo yêu cầu của các tổ chức, cơ quan, chính phủ, nhà nước khi xác nhận được việc làm đó là hợp pháp và không vi phạm pháp luật nhà nước Việt Nam.

7. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Tên đơn vị: Công Ty TNHH Bảo Thạch Sài Gòn

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0313116838

Ngày cấp: 28  tháng 01 năm 2015

Địa chỉ trụ sở: Tầng 5, 231-233 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0903777796

8. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

Khách hàng có thể thực hiện các quyền trên bằng cách liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại hoặc địa chỉ liên lạc được công bố trên website: sonepoxybaothach.vn

Trả lời

0903777796